I Xornadas de Terapias Artísticas en GalizaI SEMANA INTERNACIONAL de TERAPIAS ARTISTICAS en GALICIA

Arte e Saúde
Cinco días do martes 19 ao sábado 23 de Agosto do 2014

Estas Xornadas realízanse para dar a coñecer as Terapias alternativas ou complementarias que empregan as expresións artísticas como medio para detectar, resolver, ou derivar profesionais especializados, os conflitos subxacentes.
A proposta inclúe experimentar vivencialmente nos talleres o seu efecto e gozar coas diferentes posibilidades creativas nun ámbito relaxado e agradable.

Inicio martes 19 ás 16:30

Do mércores ao sábado de 9:30 a 14:15 e de 16:30 a 20:30
As xornadas conteñen obradoiros e charlas:

Sesións de Arteterapia

Sesións de Musicoterapia
Sesións de Danzaterapia e Expresión Corporal
Sesións de Terapia de Artes Expresivas
Relatorios e coloquios de profesionais da Saúde
Espazos para dinamización de grupos
Reunións artísticas

Ofrécese de forma opcional comida e aloxamento no mesmo espazo.


Facilítase outras opcións de aloxamento en cámping e hoteis nas proximidades.


Na última sesión ofrécese unha excursión opcional para o domingo 24 de agosto polos arredores para mostrar e visitar fermosos enclaves da rexión con guía.


Relatores
Do martes 19 ao sábado 23 desenvolveranse en Abadía do Pelouro Axeito

Caldelas de Tui (Pontevedra)
Galicia, España.
Datas confirmadas do 19 ao 23 de agosto do 2014Información e preinscricións


Contacto para patrocinadores
a/a de Claudia Branca